LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Klimaforandringer og knaphed på fossile brændstoffer kræver, at vi reducerer energiforbruget og i højere grad anvender vedvarende energiforsyning.
Vinduer kan på samme tid reducere energibehovet og tilføre bygningen vedvarende energi. Helt uden kompliceret teknik - og uden at optage yderligere plads!  

LivingLab er en forskningsenhed, der har til formål at udforske potentialer og skabe ny viden om vinduer og døre i nutidens og fremtidens bygninger. Sammen med frontløbere i byggebranchen og den akademiske verden undersøger LivingLab vinduernes mange anvendelsesmuligheder i praksis. Vi deler vores viden med alle, der interesserer sig for lavenergi - blandt andet gennem denne hjemmeside og udbredt kursusvirksomhed.

Referencer