LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Aktivhus

I modsætning til de danske lavenergiklasser og det tyske Passivhuskoncept er der ikke nogen certificeringsordning til Aktivhus. Klassificeringen omtales derfor ud fra en række principper.

Aktivhus principperne udarbejdes af en Active House Alliance, stiftet pr. 25/6 2010. På hjemmesiden www.activehouse.info kan man læse meget mere om Aktivhusprincipperne og følge med i aktiviteter og forskning på området.

I LivingLab ser vi Aktivhuset som en kombination af Passivhusets lave opvarmningsbehov, et helhedsorienteret syn på bygningens og beboernes energiforbrug, kulturel bestemt arkitektur, og de spirende kompetencer indenfor vedvarende energikilder, med en miljømæssig bæredygtig tilgang.  

Et Aktivhus:

Bidrager positivt til bygningens energibalance. Aktivhuset har et eksceptionelt lavt energiforbrug til opvarmning, varmt vand, ventilation og belysning, der dækkes af bæredygtigt vedvarende energi - fx solvarme, jordvarme, solceller eller vindmøller. Det betyder, at elmåleren til tider også "løber baglæns", og at man derfor kan tillade sig et lidt større energiforbrug end i fx Passivhuse - fordi forbruget bliver opvejet af husets egenproduktion. I et Aktivhus kan man altså både leve godt og energineutralt.

Har et behageligt og sundt indeklima, der understøtter menneskets trivsel. Et godt indeklima med friskt luft og dagslys understøtter både trivsel og indlæringsevne. Et Aktivhus er rummeligt i mere end én forstand. Huset er designet til at give beboerne komfort og trivsel - det betyder bl.a. at vinduerne er strategisk placeret, så de optimerer dagslyset, og at et intelligent styringssystem tilpasser temperatur, ventilation, lys og solafskærmning. Der er brugt sunde materialer, som understøtter såvel sundhed som minimering af den ydre miljøpåvirkning.

Er tilpasset omgivelserne såvel arkitektonisk som teknisk. Topografien, kulturen og årets/døgnets gang indtænkes i Aktivhuset, så de lokale klimatiske forhold udnyttes. Derfor designes et Aktivhus med udgangspunkt i bl.a. solorientering, vindforhold samt lokal energiforsyning og energistruktur.

Opførelsesomkostningerne for et Aktivhus kan være højere end for en traditionel bygning, fordi der anvendes energieffektive løsninger og konstruktioner (vægge, tag, gulve, vinduer, opvarmning og ventilationssystem) og grønne teknologier (solfangere, solceller, varmepumper, osv.). De ekstra omkostninger dækkes dog ved besparelser i energiforbruget og produktion af vedvarende energi. Det er derfor vigtigt at beregne de samlede omkostninger og besparelser i både projekteringsfasen (anlægsomkostninger) og i driftsfasen (årlige energiomkostninger).