LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 6. dec 2019

Bygningsklasse 2020

Bygningsklasse 2020 udkom august 2011. Den er netop en Bygningsklasse og ikke en lavenergiklasse (LEK), da den retter sig mod andet end energiniveauet.

Der stilles således krav til det termiske indeklima i boliger; maks. 100 timer over 26 oC, og maks. 25 timer over 27 oC om året i boligens mest kritiske rum.

Energirammen for Bygningsklasse 2020 afspejler regeringens politiske udmeldinger om 75% reduktion i forhold til 2006-niveauet, hvilket beskrives nærmere på Erhvervs og Byggestyrelsens hjemmeside.

Energirammen for boliger er nu 20 kWh/m2/år. For ikke-boliger er den 25 kWh/m2/pr. Man går således væk fra en arealvægtet energiramme.

Af andre tiltag, kan nævnes, der kræves en langt tættere bygning. Kravet til infiltrationen er skærpet fra maks. 1,0 L/s/m2 i LEK2015 til 0,5 L/s/m2 i 2020 i en trykprøvning af huset ved 50 Pa.

Der er tilgengæld ikke strammet synderligt på varmetabsrammen i forhold til LEK2015. Dette er udtryk for, der i forvejen stilles relativt ambitiøse krav.