LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Driftsneutralt byggeri

Driftsneutralt byggeri er et begreb, LivingLab selv har defineret. Det har vi gjort, fordi de nuværende lavenergiklasser i bygningsreglementet ikke er ambitiøse nok ift. spydsspidsprojekter.

I LivingLab har vi behov for at gå skridtet længere end Lavenergiklasse 2020 - og har til dette formål opfundet begrebet "Driftsneutralt byggeri". Driftsneutralt betyder, at huset kan forsyne sig selv med den energi, der kræves for at holde de tekniske installationer kørende og holde sin egen temperatur året rundt.

Populært sagt skal beboeren i et driftsneutralt byggeri kun "betale" for den energi, der trækkes ud af stikkontakterne til husholdningsstrøm.

Teknisk set vil energirammeberegningen i Be10 fremvise et "Samlet energibehov" (under "Nøgletal") på 0 kWh/m2 pr år.

Driftsneutralt byggeri er et godt bud på en ambitiøs målsætning for lavenergibyggeriet i nær fremtid. For, at byggeriet kan opnå driftneutral status, må klimaskærmen være optimeret efter nyeste principper - og alle de grundliggende energitiltag såsom glasorientering, ventilation, isolering, linjetab, bygningsform osv. være løst effektivt.

Det skaber i øget grad fokus på forbrugerens adfærdsmønster. Beboerens elregning afspejler udelukkende dagligdagens energiforbrug til fx vaskemaskine, køleskab, belysning, tv, computer osv. Elregningen bliver hermed direkte koblet til beboerens adfærd.