LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

Passivhusets baggrund

Især i Tyskland og Østrig har Passivhusene vundet stor udbredelse. I 2008-2009 begyndte passivhusene også at blomstre frem i Danmark. Dette skyldes ikke mindst en række aktive spillere, her iblandt Bjerg Arkitektur og ellehauge & kildemoes som arbejder med udbredelsen og tilpasningen af danske passivhuse. I den nærmeste fremtid bliver det spændende at se, hvordan vi i Danmark inkorporerer de tyske passivhusprincipper.

Passivhuskonceptet blev i 1990-1991 første gang realiseret af den tyske forsker Wolfgang Feist, som siden grundlagde Passivhaus Institut (Passivhusinstituttet) i Darmstadt i Tyskland, der til stadighed udvikler konceptet.

Passivhus-betegnelsen er ikke beskyttet, så alle har lov til at kalde en bygning for et passivhus. Certificeringsordning, fungerer som et bevis på at huset nøje efterlever de opstillede krav. 

Når LivingLab kalder et hus for Passivhus, opfylder huset de 3 primære krav opstillet af Passivhusinstitutet.