LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Passivhus

Passivhuskonceptet er en frivillig certificeringsordning, der sikrer, at huse er bygget efter fastsatte krav. Ordningens primære krav omfatter tæthedskrav, et restriktivt krav til rumopvarmningsbehovet samt et reduceret energiforbrug til teknik og husholdning.

En del af certificeringen omfatter, at bygningens energibehov bliver beregnet i programmet PHPP (Passivhusinstitutets svar på det danske Be10).

De 3 ufravigelige krav for at kunne passivhuscertificere et hus er:

Rumopvarmning: Ét af de to krav skal overholdes - enten skal rumvarmebehovet være under 15 kWh/m2/år (beregnet efter nettokvadratmeter), eller også må det dimensionerede rumvarme effektbehov ikke overstige 10 W/m2. Det sidste krav er indført for nyligt, for at gøre det nemmere for mindre bygninger at overholde kriterierne.

Det totale primære energibehov, der omfatter varmt brugsvand, rumopvarmning (ovenstående krav)/køling, ventilation, pumper, husholdningsstrøm, lys mv. må ikke overstige 120 kWh/m² boligareal (ikke etageareal - dvs. eksklusiv vægge).

Huset skal kunne bestå en blower-doortest, hvor luftskiftet skal være mindre end 0,6 h-1 (målt ved 50 Pa). Dette dokumenterer husets tæthed, så risikoen for varmetab pga. utætheder minimeres.

Til forskel fra en typisk dansk tilgang, er der i Passivhuskravene i særlig grad fokus på opvarmningsbehovet. Det er ikke tilladt at nå de 15 kWh/m² ved hjælp af produceret varme fx fra et solvarmeanlæg. Derimod kan det primære energibehov godt nedsættes ved hjælp af solvarme, men ikke ved hjælp af el fra solceller.

Alle værdier anvendt i beregningsprogrammet PHPP, skal dokumenteres med bagvedliggende dokumentation/beregning. Der er væsentlige forskelle i beregningsprincipperne i PHPP og Be10, hvilket betyder, at beregningsresultater ikke umiddelbart kan sammenlignes.

15 kWh/m2 i PHPP er altså ikke det samme som 15 kWh/m2 i Be10. Se evt. mere om forskelle mellem de to programmer her.