LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Klassificeringer i lavenergibyggeri

Der blev i 2008 lagt en klar plan for, hvordan byggebranchen fremadrettet skal udvikle sig:     "For nye bygninger gennemføres stramning med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i 2020, i alt en reduktion med mindst 75 pct. senest i 2020."              Citat fra regeringens energiaftale af 21. februar 2008

I LivingLab eksperimenterer vi på fremtidens marked, og arbejder derfor i praksis med flere klassificeringer, end hvad lovgivningen omfatter. Projekterne i LivingLab (renovering som nybyg), klassificeres typisk som Lavenergiklasse 2015, 2020, Driftsneutral, Aktivhus eller Passivhus. Selvom hverken Lavenergiklasse 2020, Driftsneutral eller Aktivhus endnu er officielt definerede certificeringer, har de høj prioritet i LivingLab, da vi mener, at disse principper vil præge fremtidens energioptimerede byggeri og renovering i Danmark.

Hvorvidt en bygning efterlever energikravene i Lavenergiklasse 2015 (og fremadrettet også Lavenergiklasse 2020) afgøres ved beregning i Be10, et beregningsprogram udviklet udfra internationale standarder og kravene i det danske Bygningsreglement.

Til Passivhuscertificering anvendes beregningsprogrammet PHPP. Denne forskel kan godt være årsag til forvirring, da man ikke umiddelbart kan sammenligne beregninger lavet i PHPP og Be10. Det kan du læse mere om i underpunktet Energirammeberegning.

I det hele taget kan lavenergiklassificeringer godt skabe en del forvirring, da mange huse opføres efter selvudnævnte klassificeringer. Fx opføres både Aktivhuse og driftsneutrale huse rent klassificeringsmæssigt som Lavenergiklasse 2015 huse, da man ikke har andre muligheder beregnings-/lovgivningsmæssigt. De mange andre benævnelser som fx Energi+ huse og CO2 neutralt byggeri er også selvvalgte klassificeringer, der ligeledes opføres under Lavenergiklasse 2015 i lovgivningssammenhæng.