LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Retningslinjer for samarbejde med LivingLab

LivingLab ønsker at være en aktiv deltager i et åbent samarbejde mellem byggeriets parter og vidensinstitutioner. Vore erfaringer viser, at et innovationsfremmende samarbejde i åbenhed med aktiv videndeling styrker alle parter.
Hovedformålet med LivingLabs arbejde er således at udvikle og dele viden, og samarbejdspartnere og bidragsydere skal være opmærksomme på de konkrete konsekvenser af at dele viden i samarbejdet.
Ved at dele viden med LivingLab accepterer du, at videregivelsen sker på de vilkår, som fremgår af disse retningslinjer.

LivingLab involverer sig kun i banebrydende projekter

For at et projekt kan indgå i et samarbejde med LivingLab, er det et krav, at projektet har en vis nyhedsværdi og/eller kan medvirke til at generere ny viden.

LivingLab arbejder efter ”open source” princippet

Med mindre andet udtrykkeligt aftales skriftligt, kan al viden og materiale, der deles med LivingLab eller udvikles i samarbejde med LivingLab, frit anvendes af LivingLab, herunder deles med tredjemand uden kildeangivelse. Dermed har LivingLab og andre ret til at bruge dit materiale i sin oprindelige form, men også bearbejdelser heraf både internt og eksternt i fx undervisning, presseomtaler, markedsføring, samarbejder og produktudvikling.
 
Registrerede rettigheder respekteres naturligvis, men du skal som samarbejdspartner vide, at dit materiale samt din viden og dine erfaringer kan blive brugt til fx at udvikle nye produkter, gennemføre projekter og lignende. Det er således dit ansvar udtrykkeligt at informere LivingLab om, hvornår der er registrerede rettigheder til det materiale, du deler, og som du forbeholder dig kompensation for som betingelse for en udnyttelse.
Det er væsentligt for LivingLab, at samarbejdet sker med respekt af tredjemands rettigheder. Din videregivelse af materiale sker således under ansvar.