LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

Hvad vil vi?

LivingLab er en forskningsenhed, der har til formål at udforske potentialer og skabe ny viden om effekten af vinduer og døre i bygningerne i dag og i morgen. Dette sker i et tæt samarbejde med frontløberne i byggebranchen og den akademiske verden.

Gennem eksempelbyggeri, forskning og formidling ønsker LivingLab at fremme udviklingen og anvendelsen af vinduer og døre, så de på en bæredygtig måde kan bringe dagslys, frisk luft og bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Vi grænsetester eksisterende produkter og trykprøver prototypekoncepter fra DOVISTA Gruppens varemærkeenheder i udvalgte spydspidsprojekter, hvor energi, bæredygtighed, godt indeklima, frisk luft og dagslys er hovedparametre for bygningsdesignet.

Vi ønsker at skabe et åbent og innovationsfremmende samarbejde mellem byggeriets parter, og LivingLab stræber på denne måde efter at bidrage til branchens fremtidige udvikling og nytænkning.

Ved at udvikle og designe med udgangspunkt i brugsfasen mener vi, at man får de mest fremtidssikrede løsninger. LivingLab vil derfor teste, hvordan fremtidens krav til byggeriet påvirker både mennesker og produkter.