LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 6. dec 2019

Erfaringer

Målingerne det første år har vist et samlet energibehov til opvarmning, varmt brugsvand og el til drift af installationer iht. bygningsreglementet på 34,2 kWh/m2/år. Dermed placerer huset sig mellem kravene til byggeri i 2015 og 2020.

Boligen tilpasses dog løbende, og når huset er indkørt og tilpasningerne udført forventes et forbrug på ca. minus 32 kwh/m2/år. Huset er således som bygning betragtet et plus-energihus iht. bygningsreglementet.

I forbindelse med monteringen af det nye vindueskoncept VELFAC Helo blev der udviklet et helt nyt lysningssystem, der i højere grad er tilpasset lavenergibyggeriets murtykkelse, og høje krav til linietab.  Fokus på vinduets linietab er afgørende for vinduernes energiperformance. Gennem udvikling af indbygningsløsninger i Bolig for livet er der opnået linietab på 0,02 W/mK, mod normalt 0,06 W/mK i et standardbyggeri.

Den innovative lysningen fordeler desuden lyset længere ind i rummet og skaber nye siddepladser i boligen.

Ved Bolig for livet har vi erfaret, at vinduer med en god energibalance gennemsnitligt er langt mere optimale i lavenergibyggeri end produkter med den laveste U-værdi. Produkter optimeret mod en fordelagtig U-værdi har sædvanligvis en forringet energibalance, og egner sig typisk kun til husets nordfacade.