LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

Fremtidens Daginstitutioner: Passiv-børnehaver

Type:Passivhus institutionsbyggeri
Opførelse:2010
Beliggenhed:Albertslund
Nettostørrelse:924 m2
Bruttostørrelse:1.050 m2
Vindueskoncept:Rationel Aldus Super Lavenergi
Opvarmingsbehov:15 kWh/m2/år (PHPP beregning)
Energiramme:109 kWh/m2/år primær energi (PHPP)

 

I LivingLab mærker vi i stigende grad kommunernes vilje til at bygge energirigtigt. Albertslund Kommune er en af frontløberne, hvilket de endnu engang beviser med passivhusprojekt "Fremtidens Daginstitutioner".

Enemærke & Petersen byggede de 3 daginstitutioner, der hver har plads til 100 børn, og de 924 m2 er fordelt på to etager. Bygningerne er opført som passivhuse med et autoriseret passivhus-certifikat.

Opførelse af passivhuse stiller store krav til tæthed. For at imødekomme dette er daginstitutionernes klimaskærm udført i præfabrikerede, lette facade- og tagelementer og vinduerne er Super Lavenergivinduer fra Rationel Vinduer. 

Bygningernes varmeforsyning til opvarmning og varmt brugsvand udføres som en kombination af jordvarme, solvarme og fjernvarme.