LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

Erfaringer

Solens energi driver Green Lighthouse ved hjælp af både energioptimerede vinduer, solceller og solfangere. Energikonceptet sikrer bedst mulig udnyttelse af vedvarende energikilder ved at kombinere fjernvarme, solceller, solvarme og -køling samt sæsonlagring.

I Green Lighthouse anvendes fjernvarmen til at drive en varmepumpe. Det giver mindre CO2 belastning at anvende fjernvarme i stedet for el, da fjernvarmen er delvist baseret på vedvarende energikilder. Varmepumpen øger udnyttelsen af fjernvarme med ca. 30 %

Green Lighthouse benytter solens energi gennem de sydvendte vinduer både til køling af huset om sommeren og til at kunne forbedre varmepumpedriften om vinteren. Varmepumpen sikrer at solvarme, jordvarme og køling kommer rundt i bygningen.

For at minimere bygningens energiforbrug yderligere anvendes naturlig ventilation, som om vinteren suppleres med mekanisk ventilation. Facadevinduerne mod syd, øst og vest er afskærmet med automatisk udvendig solafskærmning for at undgå overophedning i den grundigt isolerede bygning. Solafskærmningen, der er fra Faber, lukker dagslyset ind i bygningen, og reflekterer sollys dybt ind i huset, hvilket reducerer behovet for el til belysning.