LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

JJW/Wissenberg

Type:Enfamiliehus. Nybyg.
Opførelse:
Beliggenhed:Hvissinge, Glostrup
Nettostørrelse:199,7 kvm i 3 plan
Bruttostørrelse:217 kvm
Vindueskoncept:Rationel AURA+
Opvarmingsbehov:
Energiramme:Lavenergiklasse 1 (BR08)

 

JJW/Wissenberg lavenergihuset er interessant for LivingLab, da det i modsætning til typisk lavenergibyggeri har udfordret tanken om at huset bør være kompakt, for at overholde energirammen. Lavenergihuse er typisk meget kompakte, og udfordringen har her været at skabe en spændende bygning, uden at øge opvarmningsbehovet.

Husets brudte ydre flader og det meget høje glasareal (over 36%) udfordrer energirammen- og tvinger LivingLab til at finde alternative løsninger på problemstillingerne. Nye vindueskoncepter og nye indbygningsprincipper vil blive nødvendige for at kunne overholde energikravene, og dette vanskeliggøres yderligere af at huset placeres lige midt i et tæt bevokset område.

Det høje glasareal kan dermed meget vel blive energirammens redning - mindst 50% af husets energiforsyning skal komme fra vinduerne for at huset kan overholde energirammen, og dette kræver et højt glasareal, når skyggeforholdene er som i dette tilfælde.

Det arkitektoniske valg

Med udgangspunkt i bygherrens ønsker og de grundlæggende principper for lavenergibyggeri har JJW arkitekter tegnet et enkelt hus med spring i facader og højt til loftet.

Huset er beliggende på en skovgrund i et nyt udstykket område. Lokalplanen lægger op til en anderledes form for bebyggelse, og der er bl.a. krav om, at træ skal udgøre 50 % af facadearealet. Husets base er i beton, mens 1. og 2. sal står som trækonstruktion.

Følg med i projektet på hjemmesiden: http://www.wix.com/skovhus/stisager90 og se også Rationels hjemmeside