LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

Erfaringer

Projektet har bevist, at man alene ved optimering på vinduessiden kan hente en halv lavenergiklasse - svarende til 2½ års stramning i lovkravene!

Effekten af de ændringer, som LivingLab foretog i den modtagne Be06 fil, vises i skemaet nedenfor:

Interbyg Skema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette projekt optimerede LivingLab både vinduesvalg og monteringsmetode, og vi reducerede hermed typehusets energiforbrug med 15 kwh/m2/år (dvs. hvad der svarer til det samlede energiforbrug til opvarmning i et passivhus).

På den måde bringer man altså sit hus 5 år frem i tiden, da energiforbruget er reduceret med hvad der svarer til 3/4 af den stramning, der er indlagt i bygningsreglementet fra 2010 til 2015.

Med så markante forbedringer af vinduets energiperformance skal man være opmærksom på risikoen for overophedning. Det skyldes at vinduerne er supergodt isolerede, men samtidig lukker masser af gratis solvarme ind i boligen. I andre projekter imødekommer man denne risiko ved at lave skyggeudhæng eller solafskærmning, og reducerer hermed husets energiforbrug yderligere. Men Interbyg havde intet ønske om at investere i solafskærmning eller ændre på hverken udhæng eller andre skyggegivere.

Derfor gik LivingLab lige til grænsen for overophedning ved at justere vinduernes energitilskud op til ca. +12 kwh/m2/år. Dette blev muligt med vindueskonceptet AURA+ fra Rationel Vinduer.

Alene ved denne ændring - altså anvendelse af vinduer med optimal energibalance, og ved at kende grænsen for overophedning i det pågældende hus - kunne vi optimere til Lavenergiklasse 1 uden nogen ændringer på selve huset. Hverken isoleringtykkelser, vægkonstruktioner eller tag blev justeret.

Gennem Interbygprojektet viser det sig altså, at et typisk dansk typehus godt kan rumme et øget energitilskud fra optimerede vinduer uden nogen ændringer.