LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 6. dec 2019

Erfaringer

Med dette byggeri er det i Danmark bevist, at man godt kan lave passivhusbyggeri uden at gå på kompromis med dagslysforhold eller indeklima. Gennem automatiseret solafskærmning er der sikret gode dagslysforhold og et behageligt indeklima. 

Aktive løsninger har stor energimæssig effekt

I huset er der på alle sydvendte facader anvendt fuldelektriske solafskærmningsprodukter som del af det nye koncept fra Rationel Vinduer; AURA+. Produkterne har en varme-afskærmningsgrad på 88 %, og påvirker derfor i høj grad det passive solindfald. På denne måde undgås overophedning, og den gratis solvarme udnyttes optimalt. Som en ekstra energibonus bruges solafskærmningen også som natisoleringen, og forbedrer hermed vinduernes isoleringsevne med op til 0,3 kWh/m2/år. Dette styres ved at solafskærmningen automatisk går i natposition på et forudprogrammeret tidspunkt.

I programmeringen af husets aktive styringssystem er det nødvendigt at indtænke årstider, generelle klimatiske forhold og solens position på himlen, såvel som beboernes daglige rutiner. Om vinteren kan man fx lade natisoleringen være rullet ned på tidspunkter, hvor solen ikke når ind i rummet, og hele familien alligevel er i skole og på arbejde. På denne måde kan forbrugeren programmere sit eget hus, og dermed minimere det varmeforbrug, der er i huset med udgangspunkt i behov og brugsmønster. Styringen kontrollerer både facade- og ovenlysprodukter, samt alle tilbehørsprodukter relateret til vinduerne.

Vinduerne er tænkt ind i helheden, og bidrager positivt til opvarmningen af boligen. Specifikt for dette hus bidrager vinduerne med ca. 440 kWh/år, og de fungerer altså som en slags ”transparente radiatorer” i huset.

Indbygningen af vinduerne er meget vigtig i lavenergibyggeri

LivingLab har fungeret som rådgivere bl.a. i forhold til at få minimeret linietabet, der i dette byggeri er helt nede på 0,016 W/mK. Til renovering og nybyg ligger kravet til linietab på maks. 0,06 W/mK, og vi er med dette byggeri derfor LANGT foran kravene på dette punkt.