LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

Erfaringer

Lavenergirenoveringen på Brorsonsvej er udført som et eksperiment og et studie i optimerende renoveringsløsninger. Gennem projektet har LivingLab lært meget om, hvor afgørende en rolle vinduerne spiller ved passivhuscertificering.

Vinduernes indbygning har bl.a. vist sig afgørende. På Brorsonsvej går mindst mulig varme tabt gennem indbygningen. Indbygningsløsningen har medført at husets samlede energiforbrug sænkes med ca. 25 % - svarende til ca. 500 kWh. Et fornuftigt indbygningslinietab er en af nøglerne til fremtidens energirigtige byggeri, og en nødvendighed når energirammen skal ned under 15 kWh/m²/år, som målet er i passivhus sammenhæng.

Glasarealernes fordeling mellem nord, syd, øst og vest er altafgørende for, at husets energiramme kan bringes langt ned. På Brorsonsvej er glasarealer fra øst og vest flyttet mod syd for at skabe tilstrækkeligt energitilskud fra solen, og komme ned på de krævede 15 kwh/m2/år.  

Det er ikke kun vinduernes placering i forhold til verdenshjørnerne, der er vigtigt. Vinduernes proportioner i forhold til vægtykkelsen skal også overvejes af hensyn til boligens lysindfald og æstetik, og med vægtykkelser op til 800mm bliver det særligt tydeligt.