LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Renovering til passivhus, Brorsonsvej

Type:Renovering af typehus fra 1963
Opførelse:November 2009
Beliggenhed:Brorsonsvej, Hjørring
Nettostørrelse:96 kvm
Bruttostørrelse:124 kvm
Vindueskoncept:Rationel Aldus Super Lavenergi
Opvarmingsbehov:15 kWh/m2/år (PHPP) 7,3 kWh/m2/år (Be06)
Energiramme:

 

På Brorsonsvej i Hjørring finder man et enestående praktisk studie i lavenergi-renovering. Ved renoveringen af det lille traditionelle typehus er alle mulige former for energioptimerende metoder, produkter og teknikker blevet afprøvet, og bygherren er gået hele vejen for at få huset passivhus-certificeret. Den vidtgående renovering ses bl.a. ved husets konstruktionstykkelse på op til 800 mm., og på forskellen mellem netto og bruttoareal på 28 m²!

Inden renoveringen havde huset et varmeenergibehov på 102 kWh/ m² pr. år.  Beregnet med be06 ville en typisk renovering bringe husets varmeenergibehov ned på ca. 53 kWh/ m² pr. år, men nu er det beregnede energiforbrug til opvarmning på kun 7,3 kWh/ m² pr. år. Det svarer til en varmeudgift på 2200 kr. om året, hvilket giver en årlig besparelse på knapt 18.000 kr.

Vinduerne anvendt til projektet er Rationel Aldus Super Lavenergi som med en energibalance på +5 kWh/m²/år har muliggjort husets meget lave energiforbrug. Vinduerne fungerer i praksis som transparente radiatorer, og forsyner huset med mere energi end de taber i fyringssæsonen. Set over et år leverer vinduerne ca. 2000 kWh til husets varmeforsyning, og taber kun små 1600 kWh, hvorved huset tilføres ca. 400 kWh gratis energi.

Huset på Brorsonsvej åbnede i november 2009. Alle involverede parter har stor interesse i at undersøge husets energiperformance i brugsfasen, og det forventes derfor, at de fremtidige købere af huset indgår en aftale om, at husets energiforbrug løbende måles og registreres.

Læs mere om huset på Brorsonsvej på http://www.bjerg.nu/files/pdf/passiv_brorsonsvej/081026passivhus_brorsonsvej.pdf (PDF)