LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

Erfaringer

I Villa Kildebjerg tester LivingLab det nye vindueskoncept AURAPLUS på vegne af Rationel Vinduer. 

På baggrund af test i Villa Kildebjerg og andre spydspidsprojekter er produktet nu færdigudviklet og frigivet på det brede marked.

For LivingLab er byggeriet interessant, fordi det kendetegner en vending i lavenergibyggeriet, hvor driftsfasen er i fokus. Hvis lavenergibyggeri for alvor skal gøre en forskel, skal bygningen også tilskynde energirigtig adfærd i brugsfasen. Derfor bliver erfaringerne fra dette byggeri vigtige i den fremtidige udvikling af energirigtigt bygningsdesign.