LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Referencer

Nu er der mere end nogensinde fokus på, at vi som mennesker må leve et mere energirigtigt liv, og i højere grad tage hensyn til at Jordens ressourcer er begrænsede. Men hvordan kan man leve både godt og energirigtigt?

Det eksperimenterer vi med i LivingLab gennem en række eksempelbyggerier, og vores engagement tager i høj grad afsæt i citatet af Villum Kann Rasmussen: 'En prøve er mere værd end 1000 ekspertantagelser'.

Byggerierne er kendetegnede ved at være banebrydende på den ene eller anden måde, og grænserne for hvad der er banebrydende, rykker sig selvfølgeligt hele tiden.

I de aktuelle eksempelbyggerier er målet at udvikle ny viden om fremtidens energirigtige boliger. Det levede liv i boligen er det centrale, og de fleste af husene skal derfor bebos af en familie i en periode samtidig med, at de vil fungere som test- og udstillingshuse.

Lavere energiforbrug og større livsglæde

Måden hvorpå vi bygger og bor, har stor betydning for såvel miljøet som vores dagligdag. Energiforbruget til opførelse og drift af bygninger i Vesten udgør ca. 40% af det samlede energiforbrug - energi som primært er kulbaseret og dermed forbundet med et højt CO2 udslip. Vi står over for store udfordringer med at udvikle fremtidens byggeri. Vi skal sænke energiforbruget uden at sænke den menneskelige levestandard og livsglæde.