LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Energiruder

Udtrykket "Energiruder" er et vidt begreb - det bruges og misbruges af mange i vinduesbranchen. Fakta er, at disse ruder kan konfigureres på et utal af måder, hvilket er en fordel, idet behovet som oftest ikke er det samme på alle bygningens facader.

Det er derfor helt normalt, at forskellige ruder anvendes i samme byggeri for både at optimere termiske egenskaber, samt egenskaber som støjdæmpning, skyggegivning, sikkerheds- og brandforhold.

Som hovedregel kan man dog sige, at energiruder består af 2 eller 3 lag glas med en lavemissionsbelægning ind mod rudens mellemrun - hvilken side belægningen påføres, kan varieres afhængigt af ønsket performance. Metalbelægningen (lavemmisionsbelægningen) har den egenskab, at den slipper den kortbølgede solenergi udefra ind i huset, mens den reflekterer de langbølgede varmestråler indefra.

Rummet mellem glassene i lavenergiruden fyldes typisk med gasarten argon - i særlige tilfælde anvendes andre gasarter såsom krypton, men det er generelt ikke rentabelt for et typisk byggeri. Gassen der tilføres, er tungere end luft, og mindsker dermed den cirkulation der opstår i en rude, der er kold på den ene side og varm på den anden. Dette nedsætter den varmeoverføring, der sker i ruden ved konvektion.

Da størstedelen af varmeoverføringen mellem inde og ude sker ved konvektion og stråilng, giver en lavemissionsbelægning (reduktion af varmestråling til omgivelserne) sammen med en gasfyldning (reduktion af konvektion i ruden) den bedste rude energimæssigt.

Dette er forskellen mellem en moderne energirude og en traditionel isoleringsrude (termorude) fra 70-80'erne uden metalbelægning, som typisk var luftfyldt, og ikke indeholdt en fyldgas.

At vælge en rude som er specifikt tilpasset bygningens behov og topografi kan være vanskeligt. Derfor anbefaler vi, at beslutningen træffes i samråd med en rådgivende funktion såsom LivingLab eller en større vinduesproducent med rådgiverkompentence.