LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Indbygningslinietab

Når et vindue eller en dør monteres i en vægkonstruktion, kan det foregå på et utal af måder alt afhængigt af bygningens udformning, vægkonstruktion osv.

Vinduet har én energiteknisk ydeevne målt ved hhv. energibalancen (Eref) og varmetabet (Uw), og muren har en anden målt ved dens varmetab Umur

Hertil kommer linietabet/varmetabet ved samlingen mellem mur og vindue - det tages der højde for i en energirammeberegning (Be10 eller PHPP) via indbygningslinietabet.

Indbygningslinietabet (Psiindbygning) som måles i W/mK, udtrykker hvor mange Watt der tabes pr. meter indbygning ved 1 grads temperaturforskel mellem ude og inde. Ved fx 10 graders temperaturforskel ganges linietabsværdien med 10, for at finde hvor mange Watt der tabes.  

Kravet til vinduernes indbygningslinietab er i dag i Bygningsreglementet fastsat til 0,06 W/mK, men i lavenergibyggeri er det nødvendigt at komme langt længere ned (omkring 0,00 - 0,02 W/mK). Ved at anvende optimerede indbygningsløsninger kan varmetabet gennem samlingen stort set elimineres.  

I lavenergibyggeri kan linjetabet antage helt op til 25% af husets samlede energiforbrug til opvarmning, såfremt man kun netop overholder kravene i Bygningsreglementet, og der er derfor god grund til at se på optimerede løsninger. Årsagen er naturligvis, at husets øvrige varmetab er ekstremt lavt.

Der er i dag allerede udviklet montagesystemer, der er 3-4 gange bedre end kravene i bygningsreglementet.

Læs mere i notatet om indbygningslinietab