LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Kuldebro

En kuldebro er - som ordet antyder - et sted, hvor kulden kan slippe ind gennem bygningens klimaskærm, og varmen ud. En kuldebro er altså typisk et smalt område i en bygnings klimaskærm, der har en dårligere isoleringsevne end den omkringliggende konstruktion. Eksempler herpå er gennemgående metalbeslag, utætte samlinger etc.

I lavenergibyggerier er der dog fokus på kuldebroer, og fx ved indbygningen af vinduet har det vist sig at være afgørende at optimere indbygningen, så kuldebroen minimeres eller helt fjernes.

I lavenergibyggerier er det i særdeleshed vigtigt at undgå kuldebroer, da disse byggerier er meget tætte, og har en meget høj temperaturforskel fra væggens/tagets ydre til dets indre. En kuldebro vil forårsage et temperaturfald på den indvendige overflade - som oftest ledsages af en smule træk. Det kan føre til kraftig kondensdannelse i konstruktionernes indre, og man kan herved risikere indeklimaproblemer og skimmelsvamp.