LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Vinduets grundlæggende værdier

Vinduets grundlæggende energiværdier har ikke betydning for den enkelte forbruger - de anvendes til beregning af de resulterende værdier, der har betydning for ydeevnen for vinduer (dvs. til beregning af værdier som Uw, Eref osv.) I lavenergibyggeri kan det være en fordel at have et indgående kendskab til vinduers energiværdier, idet det er disse værdier, der skal "finjusteres" for at komme bedst muligt i mål med sit lavenergibyggeri.

Værdierne bruges i stor udstrækning til energirammeberegning for den samlede bygning - i passivhusbyggeri (PHPP) anvendes Ug, gg, Uf og Psig, og i dansk byggeri (Be10) anvendes gg sammen med de to resultarende værdier Uw og Ff. Værdierne forklares nærmere i det følgende, samt ved at klikke på dem i menuen til venstre.

g-værdier

g-værdierne (solvarmetransmittans) beskriver den mængde af solvarme, der passerer gennem ruden/produktet ind i bygning. På den måde bliver dette tal et mål for, hvor meget "gratis solvarme" der kan udnyttes gennem det pågældende produkt.

Uf-værdierne

Uf-værdien er vindueskonstruktionens (ramme- og karm) isolans. En lav Uf værdi er altid ønskelig, men den skal sammenholdes med, hvor meget den pågældende ramme og karm fylder (arealet). En slank vindueskonstruktion kan "tåle" en dårligere isoleringsevne end en kraftig konstruktion.

Ug-værdierne

Glassets U-værdi beskriver rudens isolans alene - beregnet på baggrund af området i rudens midte. Den samlede isolans for et vindue beregnes via bidraget fra ruden (Ug), tabet ved rudekanten (Psig) samt ramme- og karm isolansen (Uf). Rudens Ug-værdi kan samtidigt bruges til at vurdere kuldenedfaldet fra det pågældende produkt - og dermed vurdere dets egnethed i det pågældende byggeri.

Psig

Linietabet ved spaceren (afstandsprofilet mellem de to eller tre glasskiver) bruges til at medregne det tab, der altid vil være i overgangen mellem to materialetyper. Værdien bruges til beregning af vindues samlede isoleringsevne (Uw).

LT-værdierne

LT-værdier angiver den mængde af synligt lys, der strømmer gennem ruden - og ikke gennem det samlede produkt (for det samlede produkt anvendes LTw). Denne parameter har indvirkning på boligens elektricitetsforbrug - altså hvornår der er behov for at tænde elektrisk lys, og værdierne er samtidigt et mål for, hvor gode dagslysforhold der kan opnås, med den pågældende rude.