LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Vinduets resulterende værdier

Vinduets resulterende værdier danner samlet set et billede af, hvordan et vindue vil fungere både i teori og praksis. Ud fra disse værdier kan man træffe sit vinduesvalg med ro i sindet - og med et godt overblik over hvordan boligen påvirkes af det pågældende produkt.

EnergibalanceUw

Disse værdier sikrer, at forbrugeren ved hvordan produktet performer energimæssigt. Om det er energibalancen eller U-værdien, der er vigtigst for valget af vinduer, afhænger af boligen, vinduernes orientering samt bygnings beliggenhed.

Uw-einbau

Til energirammeberegning af passivhusbyggeri anvendes Uw-einbau. Denne værdi er den samme som Uw, men med indbygningslinietabet medregnet.

Glasandel

En høj glasandel sikrer et godt lysindfald og en god energibalance i energirammeberegningen i Be10. Glasandelen anvendes bl.a. i energirammeberegning for bygninger.

Randzonetemperatur

Randzonetemperaturen er vinduets overfladetemperatur ved rudekanten (dvs. ved overgangen fra rude til ramme).

Denne temperatur anvendes til at beregne dugpunktet for et givent produkt i de omgivelser den anvendes i. Rummets temperatur, luftfugtighed og vinduets randzonetemperatur definerer samlet set risikoen for kondensdannelse på ruden.

LTw

LTw værdien angiver den mængde af synligt lys, der strømmer gennem ruden/vinduet. Denne parameter har indvirkning på boligens elektricitetsforbrug (der "straffes" hårdt i Be10), og er samtidigt et mål for, hvor gode dagslysforhold der kan opnås via vinduet.

gw

gw beskriver hvor stor en del af den solvarme, der rammer ydersiden af vinduet, som rent faktisk kommer igennem, og ind i bygningen.