LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Energibegreber

 Vinduerne har en afgørende betydning for bygningers el og varmeforbrug, men hvordan sikrer man sig så energieffektive vinduer som muligt?

Det er ikke nemt at svare entydigt på, for det kræver en afvægtning af vinduets forskellige værdier i forhold til den kontekst, hvori det indbygges.

Vinduernes betydning for bygningens varmebehov kan bl.a. betegnes ved, hvor godt de holder på varmen i bygningen - hvor godt isolerer vinduet (Uw). En anden mulighed er, at også inkludere solindfaldet genem ruden i en samlet balance (Eref). Solindfaldet bidrager opvarmningen i bygningen, og nedsætter derfor varmeregningen.

Desværre er det sådan, at en god Uw ofte betyder mindre tilført solenergi, dvs. dårlig Eref - og omvendt.

Når der skal vælges vinduer, har LivingLab dog erfaring for, at det giver de største energibesparelser at vælge efter at få den bedste Eref (dvs. meget tilført solenergi)på sydfacaden, mens der på nordfacaden bør vælges efter den bedst mulige Uw (dvs. god isoleringsevne).

Du kan læse meget mere om Eref og Uher på hjemmesiden, og samtidig blive klogere på de andre centrale energibegreber vinduesbranchen jonglerer rundt med.

Afsnittet "Vinduets resulterende værdier" beskriver de værdier, der samlet danner et billede af, hvordan et vindue vil fungere både i teori og praksis. Det er altså disse værdier, der beskriver, hvordan et vindue performer energi- og indeklimamæssigt.

I "Vinduets grundlæggende værdier" forklares de værdier, der ligger til grund for de resulterende værdier.

I "Energiruder" forklares kort, hvordan en moderne rude fungerer.

"Indbygningslinietab" forklarer det varmetab fra bygningen, der kommer i samlingen mellem vinduet og muren.

"Kuldebro" beskriver dels hvad begrebet dækker over, og dels vigtigheden i at fokusere på det i et moderne nybyggeri.

"Solafskærmning" forklarer afskærmningens rolle i et energimæssigt optimeret byggeri, samt i godkendelsesværktøjerne Be10 og PHPP.