LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

Be10

Beregningsprogrammet Be10 er udviklet af SBi til at dokumentere, at energikravene i Bygningsreglementet er fulgt. Beregningen kan desuden hjælpe rådgivere med at vurdere energibehov og energiforbrug i projekteringsfasen, så der skabes en god energiøkonomi, der kan fremtidssikre byggeriet bedst muligt.

Programmet anvendes i stor udstrækning af rådgivende ingeniører, konstruktører samt diverse virksomheder der beskæftiger sig med bolig, erhvervs og institutionsbyggeri i Danmark.

Beregninger foretaget i Be10 har kun relevans i Danmark, da det er baseret på danske klimadata og dansk byggelovgivning.