LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

Forskelle mellem Be10 og PHPP

Det er alment kendt, at der kan være betydelige afvigelser mellem det teorisk beregnede Be10 energiforbrug i en bolig, og dét der opleves i praksis.

Som du kan læse i teori vs. praksis kan årsagerne være mange.

Fakta er det dog, at en væsentlig del af de afvigelser, der stammer fra beregningskernen i Be10 skyldes en manglende overensstemmelse mellem de faktiske forhold og forudsætningerne i beregningskernen. Det er vores erfaring at overensstemmelsen mellem beregningsmæssige forudsætninger og praksis er større i det tyske beregningsprogram PHPP. 

Datainput i PHPP er mere omfattende, og giver dermed et mere retvisende billede.

For en bolig, der lige akkurat lever op til minimumskravene i Bygningsreglementet, vil betydningen dog nok være ringe - men i lavenergibyggeri er betydningen relevant.


Forskelle i beskrivelse:

I PHPP opgives energiforbruget pr. m² i forhold til det indvendige beboede gulvareal, mens det i Be10 opgives i forhold til det udvendige opvarmede etageareal. For lavenergihuse kan forskellen f.eks. betyde, at Be10 opvarmningsbehovet er 30 % mindre end PHPP resultatet.

De to programmer benytter forskellig geometri ved beregning af transmissionsarealer og som følge heraf ved beregning af linietabskoefficienter.


Forskelle i beregningsbetingelser:

De to programmer benytter forskellige jordtemperaturer. I PHPP udregnes en temperatur, der varierer over året, mens der i Be10 benyttes en konstant temperatur. SBi arbejder dog på at forbedre dette i Be10.

I PHPP sættes internt varmetilskud fra personer og apparater til i alt 2,1 W/m² (pr. m² indvendigt areal), mens der i Be10 (i henhold til SBI-anvisning 213) benyttes 5 W/m² (pr m² udvendigt areal). Dette betyder, at der i Be10 regnes med et større internt varmetilskud end i PHPP og at opvarmningsbehovet som følge heraf bliver større i PHPP end i Be10.

I Be10 kræves efter SBI-anvisning 213 et minimum luftskifte på 0,3 l/s pr. m² (~0,5 h-1), mens der i PHPP regnes med et luftskifte på mindst 0,3 h-1. Endvidere angives der forskellige formler (som giver forskellige resultater) for omregningen af blowerdoor tests til infiltrationsluftskifte.