LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 6. dec 2019

PHPP

Når man ønsker at bygge eller renovere til passivhus skal alle værdier dokumenteres i beregningsprogrammet PHPP, som er Passivhusinstituttets svar på det danske Be10.

Der er væsentlige forskelle i beregningsprincipperne mellem Be10 og PHPP, hvorfor beregningsresultater fra PHPP ikke umiddelbart kan sammenlignes med et energibehov beregnet i Be10. I PHPP indregner man fx ikke det samlede energiforbrug, men kun varmeforbruget til rumopvarmning. Herudover regnes der i de danske systemer med et gulvareal svarende til husets ydre dimensioner - hvor der i passivhusprogrammet regnes med det indre areal, trappeopgange og skrå tagflader regnes også forskelligt. Ovennævnte er med til at forvride sammenligning mellem de to programmer/resultater.

I beregningen af varmeforbrug til rumopvarmning er det i PHPP ikke tilladt at nå de 15 kWh/m² ved hjælp af produceret varme fx fra et solvarmeanlæg. Derimod kan det primære energibehov godt nedsættes ved hjælp af solvarme, men ikke ved hjælp af el fra solceller.

Der er forskel på PHPP-beregningens opbygning for boliger og institutioner. Det kan godt vise sig at have en konsekvens for glasprocenten og dermed mængden af dagslys i institutioner.

Væsentligt er det dog, at man med PHPP kan man lave mere præcise beregninger end Be10. Dette har især betydning, når man ønsker at energioptimere bygningen via vinduerne. Hvor PHPP giver mulighed for at se vinduets samlede energiperformance (tab og tilskud) opdelt i orienteringer mod verdenshjørner, er dette ikke en mulighed i Be10.

Den mere præcise beregning i PHPP fører også til en bedre overensstemmelse mellem den teoretiske beregning og den praktiske drift. Det er alment kendt, at der kan være væsentlige afvigelser på det teoretisk beregnede forbrug i Be10 - og dét der opleves i praksis.