LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 6. dec 2019

Teori vs. praksis

LivingLab arbejder i krydsfeltet mellem teori og praksis. Vi udfører teoretiske beregninger, indgår i de konkrete byggeprojekter, og evaluerer på, hvordan de teoretiske beregninger spiller sammen med husets energiperformance i brugssituationen. 

Der vil altid være - og har altid været - forskelle mellem beregninger og målinger, da beregninger er lavet efter bestemte forudsætninger, mens virkeligheden er noget mere variabel.

Køber du en bil, der markedsføres på at køre 25 km/L., ved du godt, at dette tal kan svinge alt efter køreforhold. Sådan er det også med energioptimeret byggeri - bortset fra at det ikke er klarlagt, HVORFOR tallene svinger.

I LivingLab har vi dog erfaring for, at forskelle mellem teori og praksis (positive som negative) kan skyldes 4 faktorer: Beregningskernen i det pågældende energirammeberegningsprogram, byggematerialer og -komponenternes teoretiske performance i forhold til faktiske performance, arbejdets udførsel og forbrugsvaner.

 

Beregningskernen i energirammeberegningsprogrammet

Be10 standardværdier for klimadata stemmer ikke med de faktiske forhold på det pågældende tidspunkt.

Forudsætning for varmtvandsforbrug er for optimistiske (standardværdier indlagt i Be10). 

Ventilation: Standardværdi for luftskifte tabt gennem opluk af døre stemmer ikke med praksis (ikke alt luft passerer gennem varmeveksler).

Forbrugermønster generelt - stemmer ikke med de forudsætninger, der er indlagt i Be10.

Byggematerialer og -komponenter

Isoleringsværdier for diverse materialer afviger fra det teoretiske niveau.

Gasfyldningsgrader i vinduer og døre varierer ift. det teoretisk beregnede.

Virkningsgraden i ventilationssystemet stemmer ikke med den teoretiske værdi.

Virkningsgraden (COP) i jordvarmeanlæg afviger fra det teoretiske.

Linietab langs sokkel, vinduer og tag stemmer ikke med det teoretisk beregnede.

Tæthed: Tæthedsgraden i diverse produkter (vinduer, døre, samlinger, installationer) overstiger det af producenten oplyste (kan verificeres ved blowerdoor test).

Arbejdets udførsel

Tæthed: Mangelfuldt udførte samlinger omkring vinduer, elinstallationer, ventilationssystemer osv.

Isolering: Normal isolering har forskellig isolans afhængigt af, hvorledes det orienteres. Udføres en tilskæring således at isoleringen vender inhomogent, kan den praktiske isolans variere ift. det teoretisk oplyste.

Linietab: Forkert pakning med isoleringsmiddel omkring vinduer og døre.

Justering og indkøring af ventilationssystemer: For højt luftskifte eller mangelfuldt isolerede rør.

Justering af vinduer og døre - og heraf følgende utætheder og ukontrolleret luftskifte udenom varmegenvindingssystem.

Isolering: Tæthed i alle samlinger, og eliminering af alle kuldebroer (både gulv, loft og væg)

Elektricitet: Korrekt indstilling af timere til kontrol af ventilation, pumper og lys.

Forbrugsvaner

Det har stor betydning for forbruget, hvor mange der bor i huset eller arbejder på kontoret. Variablerne omfatter bl.a. brugsvaner, antal elektiske apparater og øvrig adfærd.