LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 11. nov 2019

Energirammeberegning

Energirammeberegninger udarbejdes normalt af en ingeniør i byggeriets planlægningsfase. Dette skal gøres for at beregne, om nybyggeriet eller ombygningen overholder lovkravene  beskrevet i Bygningsreglementet.

Til energirammeberegninger bruges typisk det danske beregningsprogram Be10. Ved passivhusprojekter anvendes det tyske program PHPP udviklet af Passivhaus Institut.

I beregningsprogrammerne indtastes data for bygningens enkeltkomponenter, med mulighed for løbende at følge resultatet. Det er gennem en energirammeberegning i Be10, at man afgør en bygnings energiklasse. Ved at justere på de forskellige komponentdata kan beregneren altså flytte byggeriet op og ned i energiklasser

Når man sammenligner værdier fra fx et Passivhus, et Aktivhus og et Lavenergiklasse 2015 byggeri skal man altså være opmærksom på, at der er tale om forskellige terminologier, fordi de er baseret på forskellige energirammeberegningsprogrammer. Læs mere om de forskellige klassificeringer her på hjemmesiden, for at kunne lave en kvalificeret skelnen.