LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Vær opmærksom på...

Når man udfører og analyserer termografiske billeder, er der en lang række faktorer, man skal være opmærksom på. Teknologisk Institut fremhæver i særdeleshed 3 faktorer: Vejrmæssige forhold, overfladeforskelle og temperaturskala.

Vejrmæssige forhold

Ved termografiske billeder af vinduer ønsker man oftest at undersøge produktets evne til at holde varmen inde og kulden ude - altså vinduets isolans. De vejrmæssige forhold kan dog forstyrre billedet en hel del, og man kan ende med at få et billede, som giver udtryk for konstruktionens varmelagring frem for vinduets isoleringsevne.

Når man udfører og analyserer et termografisk billede, skal man derfor altid kende og registrere de vejrmæssige forhold, hvorunder billedet er taget. Derudover fremhæver Teknologisk Institut 3 tommelfingerregler:

- Udendørsbilleder skal altid tages i stabilt vejr med overskyet himmel.

- Udendørsbilleder skal altid tages, når der er en forskel på ude- og indetemperatur på mindst 100C.

- Vinduet skal have været lukket indenfor de seneste timer op til fotograferingen.

Uensartet overflade

Ved termografering af uensartet overflader, dvs. overflader med forskellig emissivitet, vil termografibilledet vise temperaturforskelle, som reelt ikke forekommer. Derfor kan det være en fordel at påsætte tape eller lignende med en kendt emissivitet, når der termograferes hen over forskellige materialer/overflader.

Billedet nedenfor viser problemet med at termografere et produkt, der har en uensartet overflade og dermed forskellig emissivitet.

Forskellig_emissivitet

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har Teknologisk Institut påsat hhv. hvid malertape og sort gaffatape på halvdelen af en stor aluminiumklods. Klodsen er inden termografering opvarmet til ca. 50oC, men termografibilledet afspejler ikke denne opvarmning på den blanke aluminium, der kun angives til ca. 25oC

Temperaturskalaen

Når man indstiller skalaen for, hvilke temperaturer termografibilledet skal vise, bør skalaen tilpasses det varmeste og koldeste punkt i billedet. Dette gælder naturligvis kun for billeder, hvor der er en reel temperaturforskel.

Ved at indstille skalaen anderledes end efter det koldeste og varmeste punkt i billedet kan man manipulere med billedet, så det enten fremhæver eller udligner forskelle i temperaturer.

temperaturskala

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne ovenfor viser, at en bred temperaturskala udligner forskelle, mens en snæver temperaturskala fremhæver forskelle.

Parallelforskudt_temperaturskala

 

 

 

 

 

 

 

For at få billedet til at fremstå enten meget koldt eller meget varmt, kan man parallelforskyde temperaturskalaen, som det vises på billederne ovenfor. Et "varmt" billede nedtoner konstruktionsfejlens betydning mens et "koldt" billede skærper fejlens betydning.

De to eksempler understreger vigtigheden af at lade temperaturskalaen repræsentere hhv. højeste og laveste temperatur i billedet. På denne måde bliver billederne mest retvisende.

Termografiske billeder bør desuden tages så vinkelret som muligt, sådan at varmestrålingen kan følges bedst muligt.