LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Termografi

Efterhånden som tæthedskravene i lavenergibyggeriet stiger, bliver termografier mere og mere udbredte. Flere rådgivende virksomheder tilbyder nu at tage termografiske fotografier af en given bygning og analysere dem.

Bygningstermografi viser en overflades varmestråling. Alle overflader udsender infrarød (IR) stråling, og det er denne stråling, et termografisk kamera omsætter til et billede af overfladetemperaturen på fx et vindue.

Termografibilleder kan virke som en nem løsning, hvis man ønsker at visualisere kuldebroer - fx utætheder og konstruktioner/beslag m.m., der går igennem isoleringslaget - men det har vist sig, at billederne ofte fejltolkes. Det kan nemlig være vanskeligt at skelne mellem kuldebroer som er betinget af konstruktionen, og kuldebroer, som skyldes fejl ved projektering eller udførelse. Derudover er der en række fejlkilder, der kan forstyrre billedet. Er billedet fx taget umiddelbart efter, solen har strålet på en overflade, vil overfladen være varmere end normalt, og det kan fejlagtigt tolkes som en kuldebro.

Ved termografiske billeder af vinduer vil man altid kunne se variationer i overfladetemperaturen. Det skyldes at vinduer er sammensat af en række forskellige komponenter i forskellige materialer - hovedkomponenterne er: ramme, karm, rude/fyldning og beslag. Når vinduet indbygges er der en række byggetekniske forhold der skal tilvejebringes - vinduet skal fæstnes, det gøres typisk med beslag der forbinder vinduet med en bærende konstruktion, dampspærren/-bremsen skal slutte tæt til vinduet, så der ikke opstår utætheder - kort sagt alle samlinger af forskellige materialer giver en variation i isoleringsevnen, der påvirker overfladetemperaturen. Ruden og muren er relativt homogene konstruktioner i forhold til vinduer, da de indeholder færre komponenter og samlinger.

Det er derfor helt normalt at kunne registrere beslag og åbnefunktioner i et termografibillede af et vindue, mens manglende isolering i indbygningen og utætte samlinger er tegn på fejl i montering af vinduet.

OBS:

Lad altid fagfolk udføre og analysere termografiske billeder. En supplerende byggeteknisk undersøgelse af det pågældende område er oftest nødvendig.