LivingLab

Printet form www.livinglab.dk Den 15. dec 2019

Vinduers energiteknik

Gennem anvendelse af de mest energieffektive vindueskoncepter i lavenergibyggerier og deltagelse i kursusaktiviteter opnår vi i LivingLab en masse viden, som vi gerne vil dele med Jer!

Vi rådgiver arkitekter og ingeniører, og hjælper dem til optimere deres lavenergibyggeri med energieffektive vinduer tilpasset det konkrete byggeri. Vi opdaterer også sælgere og rådgivere i DOVISTA Gruppen om vindueskoncepters store betydning i lavenergibyggeri.

Når vi yder energiteknisk rådgivning sker det primært med udgangspunkt i en energibalancebetragtning, hvor både energitab og energitilskud medregnes.

Et vindue fungerer nemlig IKKE ligesom en mur, hvor man udelukkende fokuserer på evnen til at holde kulden ude og varmen inde. Energieffektive vinduer fungerer som hjemmets gratis radiator, fordi der tilføres varme gennem ruden. Fremtidens energioptimerede vinduer kan faktisk tilføre hjemmet mere energi i fyringssæsonen, end de lukker ud.

I det hele taget har vinduerne en afgørende betydning i bestræbelserne på at få boligens varmeforbrug så langt ned som muligt. Udover vinduets energimæssige performance er de primære faktorer i lavenergibyggeri: Vinduernes orientering i forhold til verdenshjørnerne, glasandel (for at få maksimalt solindfald), solafskærmning og skyggeforhold.